Julgeolekuteenistus kutsus Läti elanikke üles andma teada mis tahes Wagneri propagandamaterjalidest või värbamiskatsetest. Sellise materjali levitajaid võib oodata Lätis kuni nelja-aastane vangistus.