Kuigi on ka tagasihoidlikumaid hinnanguid kahjudele, siis see, mis seal kõik täpselt maha põles, polegi siinkohal tähtis. Peamine on, et Pihkva-suuruses linnas tekitas sündmus suurt ehmatust. Nii mõnelgi inimesel tekkis seos äsjase suurpõlengu ja legendaarse vürstinna Olga nime vahel. Nimelt ristiti Pihkva lennujaam hiljuti Olga nimega, ja seda kindlal põhjusel.