Kristlike koolide õpilaste arv on aastatel 2014–2022 kasvanud 2,7 korda. 2023/24. õppeaasta kohta veel andmeid pole, neid kogutakse oktoobris, kuid kasvutrend ilmselt jätkub.

Kristlikud koolid on popid ka usuleigete ja liberaalsete lapsevanemate hulgas. Põhjust tasub otsida nende koolide väiksematest klassidest ja personaalsemast lähenemisest. Ehk samal põhjusel, miks mõned lapsevanemad kolivad maale ja panevad lapsed maakooli.