Teist korda sai Hint Riigivolikogus sõna 24. augustil ja see kõne oli muutunud oludele kohaselt juba hoopis propagandistlikum. Ei sõnagi enam humaansusest, mida töörahva riigis ju polnudki.

22. juunil 1941 puhkes sõda. Saksa vägede lähenedes põgenesid punased võimutegelased Venemaale. Pagejate seas olid samuti juunipöördega kaasa läinud loomeinimesed – kirjanikud, kunstnikud, muusikud. Ka Aadu Hint. Tagalas olles aga hakkas Hint otsima võimalusi Nõukogude Liidust põgenemiseks.