Lavastuse kirjelduses on sellele lisatud omadussõnad kummalisus ja ülevus, ning öeldud, et „kogedes midagi tuttavlikku kummalise nihkega või alludes ülevusest tekkinud perverssele ekstaasile, nihestub reaalsus ning ankurdab kogeja olevikku: tekib paus ning võimalus tajuda kogemuse tuuma, ilma eelnevalt teadaoleva tähenduseta.“ See tõdemus on nopitud eeldatavasti Cimini esseest, kus ta viitab prantsuse filosoofile ja kirjanikule Jean-Luc Nancy'le: „[…] kohtumine ülevaga [on] võimeline häirima meie ajataju, seades kahtluse alla mitte ainult tavapärase eristamise mineviku ja tuleviku vahel, vaid põimides ka kestvuse ja taju lõimi. Mõistus lööb kõikuma ja veendumused hakkavad murenema; aja ja ruumi stabiilsed koordinaadid kaovad.“