Krahv Berg oli surres kõrvuni võlgades. Ajalehtedes ilmusid kõmuliste pealkirjadega lood nagu „Krahv Bergi 20-miljoniline võlg“. Päev pärast krahvi surma tuli kokku Valgamaa põllumeeste võlgade korraldamise komisjon ja kehtestas krahvi pärandustombule võlgade korraldamiseks kaheks ja pooleks kuuks moratooriumi. Juba siis oli selge, et võlgade klattimiseks tuli mõisa vara panna oksjonile.