Võib ka nii öelda. Inimesed on hoiakutelt erinevad, mõnedes olukordades saavad nad väga hästi hakkama, teistes olukordades on neil keeruline.

Sisepoliitikas ju näeme praegu bravuuri, näeme entusiasmi, näeme enesekindlust. Aga ei näe mõistmist, ei näe sügavust, ei näe sisulist debatti.