Eksitava välimusega ja ohtliku toote levitamine on keelatud ning selle eest on võimalik määrata rahatrahv. On võimalik, et kärbseseenekapsel on just niisugune toode. Selle üle võivad otsustada lausa mitu asutust: tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), terviseamet või põllumajandus- ja toiduamet.