Alustame kõige päevakajalisemast. Ütlesite, vabandust, ütlesid (Hennoste palub end sinatada – P. K.) hiljutises arvamusloos, et ainus Kaja Kallasele jäänud variant on tagasiastumine.