Kui lapsed lasteaiaealisteks said, asusin ametisse tegevjuhina ühes väikefirmas. Seal oli alkoholitarbimine tolereeritud ja me käisime kolleegidega mõnes baaris või kõrtsis peaaegu iga päev. Kõik nädalavahetused möödusid aga täielikult joomise tähe all.

Mind pani esimest korda tõsiselt mõtlema, mida alkohol minuga teeb, see, kui hakkasin järjest töökohti kaotama