„Välisministeeriumi eelarvet oli sedavõrd kärbitud, et New Yorgis polnud enam võimalik pidada ei peakonsulit ega konsulit, vaid ainult asekonsulit, kes oli samal ajal peakonsuli kohusetäitja. New Yorgi esindus oli jäetud vaeslapse ossa, mis on end piinlikult tunda andnud ka järgnevate aastakümnete keskel,“ meenutab Jaakson oma raamatus „Eestile“.

Millal täpselt New Yorgi Peakonsulaat tegevust alustas, on vajunud aegade hämarusse. Isegi Jaakson ei osanud sellele küsimusele vastust leida.