10 aastat ja 27 riigigümnaasiumi hiljem tundub mulle, et midagi sellist juhtunud ei ole. Küll aga on kahekümnes Eesti linnaas rekonstrueeritud või ehitatud vahvaid koolimaju, mis oma elegantsuse poolest erinevad täielikult nendest nõukogudeaegsetest H-kujulistest õpiasutustest, milles enamik meist on õppinud. Seega, kui riigigümnasistid ei ole just aktiveerunud, siis loodetavasti on nad tavalised ja mõistlikud inimesed, kes sirgunud eluterves keskkonnas. Just nagu Toomas Hendrik Ilves unistas kunagi Eestist kui igavast Põhjamaast. Üheks selliseks hea elu näiteks on vast avatud Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium ehk PERG.