Eeskätt just need, kel on tiivad.

Lendavad ulukid – metsikud loomad.

Tiivad neid lõunasse viivad.

Puhkama pagevad kured ja haned,

luikede valevad read.

Kui oled terane, tähele paned,

et ei lenda lambad ja lehmad ja sead.