Laenutushüvitisi välja maksvas Autorihüvitusfondis kunstilise maitse üle ei vaielda. Küll aga on vastutus oma autorsuse registreerimisel autoril. Ehk et mille eest täpselt hüvitist küsida, jääb iga kirjaniku, tõlkija või kujundaja südametunnistusele. Eesti Kujundusgraafikute Liidu juhi Karel Korbi sõnul võiks kaaluda hüvitise tagasiküsimise korra kehtestamist – juhul, kui peaks leiduma selliseid, kes esitavad taotlemisel valeandmeid.