Milline raadio on sinu nägemuses Raadio 2? Kes on kuulaja, milliseks tahad raadio muuta?

Kui ühe lausega kokku võtta, siis Raadio 2 on informatiivne muusikaraadio koos uudistega.

[---]

Muidugi on meie eesmärk jõuda senisest rohkemate kuulajateni. Meie siht on pakkuda parimat programmi kuulajale vanuses 25–45 eluaastat. Praegused kuulajad on koos R2ga vanemaks jäänud ja auditoorium kahanenud, aeg on uus lehekülg keerata.