Finantsinspektsioon võttis 2019. aastal Danske Banki Eesti filiaalilt tegevusloa. Nüüd tunnistab Tammer, et seda otsust oli õiguslikult väga keeruline teha. „Danskel oli Eestis filiaal ja filiaali puhul kehtib eriregulatsioon. Juristidega pusisime üsna pikalt, et kohtumenetluse korral otsus püsti jääks, sest Euroopa Liidus selliseid lahendeid põhimõtteliselt ei ole.“