Sellises järjekorras vaadates tekkis otsekohe side peategelasega, seda enam, et tegemist on osalt autobiograafilise looga. Draamakomöödia keskmes on sarja alguses tekkiv suhe, kus üks pool ehk Mae on kimpus oma minevikuga ja teine, Charlotte Ritchie kehastatav George, oma „tulevikuga“, kuna tema senised suhted on olnud eranditult meestega ja uus kurss elus ei ole nii lihtsasti omaksvõetav, kui sisetunne võiks dikteerida.