„Teades huvi, mida Teie Ekstsellents tunneb hobuste tõugude vastu ja iseäranis Ungaris kasvatatud hobuste vastu, tunnen ma tõsist heameelt kinkida Teile kaks sõiduhobust, mis kasvatatud Kisberi hobusekasvanduses,“ kirjutas regent Horthy.