1915. aastal võttis inglise ülemvõimu esindaja Egiptuses Henry McMahon ühendust mõjuka Hašemiitide suguvõsa esindaja Hussain ibn Aliga, kes oli kuberner Mediinas ja Mekas. Nimetatud pühad linnad, nagu kõik teisedki Lähis-Ida alad, olid Osmanite impeeriumi koosseisus. Käis suur sõda. Inglaste surmavaenlane Saksamaa oli Osmanitega (tähendab: Türgiga) liitlaslikes suhetes.

Hädasolija esimene lubadus

Loogiline, et inglased tahtsid külvata segadust oma vaenlaste ridades. Seepärast lubaski McMahon tähtsale araablasele, et kui tema hõimlased korraldavad suure Türgi-vastase ülestõusu, siis pärast sõja lõppu