Praegu on Eesti üldhariduskoolides orienteerivalt 35 000 õpilast, kes õpivad eesti keelt teise keelena. Haridus- ja teadusministeerium toob välja, et eestikeelsele õppele üleminek puudutab umbes 31 500 õpilast. Nende hulka ei ole arvatud keelekümblusrühmades ja -klassides õppivaid õpilasi, mis suurendab seda arvu veelgi.