Näiteks siseministeeriumi asekantsler Krista Aas kurdab, et „mõningatel juhtudel on üldisi andmekaitsepõhimõtteid arvestades igati põhjendatud teabe määratlemine juurdepääsupiiranguga teabeks, kuid samal ajal on sobiva aluse leidmine pigem väljakutse, kui mitte võimatu“.