Kõigi nende tehiskaaslaste ühine nimetaja on aga „tudengisatelliit“ – nende eesmärgiks on olnud ennekõike tehnoloogia õppimine ja uue põlvkonna inseneride koolitamine.