Nagu mitmes varasemas romaanis, toob Bernhard teose sõlmpunkti kohe algul esile ja hakkab sealt sündmusi ja mõtteid lahti harutama nagu haava sidemest, misjuures nähtub, et haav on võigas ja paranemise asemel läheb järjest hullemaks.