Näiteks hakkaks vangide ennetähtaegse vabastamise üle otsustama mitte enam kohtunikud, vaid kohtusüsteemiväliselt selleks moodustatud komisjon.