Väga tähtis on, et ka haridusasutustes toimuks võimalikult varakult arengu- ja eakohane seksuaalkasvatus. Seda ka põhjusel, et suur osa seksuaalse väärkohtlemise juhtumitest toimub koduseinte vahel, mis peaks olema lapsele turvaline koht – paljude arvates ainuke koht, kus seksuaalkasvatust teha võiks.