Lõpuks võeti vastu julge otsus ehitada hoone keset olemasolevat väljakut, lõhkudes seeläbi senist linnakude ning trügides mõnede arvates liiga lähedale Eesti-aegsele koolimajale. Kuid asukoht linnakeskuses rõhutab nägemust koolist kui kogukonna südamest. Pealegi püüdis linn riigigümnaasiumi lisamisega mitte ainult kaasajastada, vaid ka uuesti mõtestada ala, millest 1930. aastatel taheti kujundada keskväljakut, kuid mis asjaolude sunnil kujunes mõneti umbmääraseks haljasalade kogumiks.