Kuivõrd tegu on autori esmaeestindusega, oligi mu (tutvustuse ja ERRis ilmunud katkendi poolt küll mõneti kitsendatud) ootuste horisont piiratud taoliste eeldustega. Peale lugemist muidugi selgus, et kuigi ettenähtud raamidest ei väljutud, oli tulemus ikkagi ootamatu. Ses mõttes, et kõik lood on täpselt ühesugused.