Tolles pankrotipesas heideti Likvidaatori nime all tuntud ja aastaid ettevõtete likvideerimise äris tegutsenud Pindile ette rasket juhtimisviga ehk juhatuse liikme kohustuse täitmata jätmist kas tahtlikult või raske hooletuse tõttu.