kuna ta Kuu poole suundub.


Kui tuleb tagasi, taandub,

jõuabki Maale ja maandub.


Kes kukub vette, see veendub,

et kes kukub vette, see veendub.

Kes mängib piljardit, kiindub

mängusse nõnda, et kiindub.

Kes tuleb kokku, see koondub,

ühiseks üksuseks moondub.

Mere pealt madrus kui randub,

magedaks maarotiks mandub.