Antti Paananen, inspektsiooni asedirektor turgude alal, teatas Ekspressile, et seoses juhtunuga on uurimise all kaheksa firmat, neist kolm Eestist.