Võistluse graafiline taaslavastus on nähtav kõigile kogupaketi tellijatele.