Sotsiaalministeeriumi ametlik seisukoht on, et vanemahüvitise perioodi vähendamist pole arutatud. Samas nendib ministeeriumi meediasuhete nõunik Auris Aleksandrov – tellitud on terviklik peretoetuste ja vanemahüvitise analüüs, mis valmib 2024. aasta oktoobriks. „Analüüsi tulemusena esitatakse poliitikasoovitused koos võimalike mõjude hinnanguga,“ märgib ta.