Raag usub, et väära rahakasutuse kohta info jagamine eestlastele sai Tšernovile saatuslikuks.