Alustame sõjalisest tasandist. Endist viisi on põhitegija USA, kelle rolli „rahvusvahelise šerifina“ võib vaidlustada ning kritiseerida palju tahes, aga faktiks jääb, et ameeriklaste toetusest oma julgeoleku tagamisel on huvitatud nii Euroopa, Ida-Aasia kui Lähis-Ida riigid. Tõmmake mõttelise eksperimendi korras USA nendest regioonidest välja ning katsuge ennustada puhkeva kaose suurust. See on lihtsalt hoomamatu.