See on sõnum, mida peavad andmetöötlusega tegelevad ettevõtted esitama näiteks siis, kui isikuandmed lekivad, neid on muudetud salaja või nad varastatakse.

Andmetöötlejatel on säärase info edastamiseks aega 72 tundi. Teadet saab esitada veebikülje saada.rik.ee kaudu.

Tartlased kasutasidki seda võimalust.

5D Vision on viie töötajaga „patsiga poiste“ ehk tarkvara arendamise ettevõte, mida lai üldsus ei tunne. Küll aga teatakse tema kliente. Nende seas on...