Aastaks 1938, mil Muuk oma seisukohad ajakirjas Looming avaldas, oli eesti kirjakeel teinud suure arenguhüppe korraldamatusest normeeritusse. Muuk tahtis vältida taassattumist vabariigi esimeste aastate keelesegadikku, milles korra loomiseks oli kulunud kümmekond aastat. Kuid segadik eesti keeles saabus ikkagi ja kõigest paar aastat hiljem ühes Nõukogude okupatsiooniga, mis lõi valusalt nii keelt kui ka keeleteadlasi.