Koos vahistamisinfoga oli kapo ülikoolile edastanud aga palve: menetluse huvides tuleks Morozovi saatust esialgu saladuses hoida.

Morozovi tööandja tuli kapole vastu. Eesti avalikkus kuulis professorile esitatud kahtlustusest alles 16. jaanuaril ehk kolmteist päeva pärast vahistamist.

Sealt alates on Eesti avalikkuses laialt arutatud, millega ontliku mulje jätnud teadlane salaja tegeleda võis.