Kui oligarh vormistab osakese oma ärist mõne tankisti, varahalduri või lähisugulase nimele, on Venemaa agressioonist tekkivad moraalsed dilemmad lahendatud. Euroopa Liidu silmis on sellised käigud usutavad ning probleem kaob kohe, kui ettevõtet omab paberil Sergei Ivanovitši asemel näiteks Ivan Sergejevitš.