Vaikselt tunni järel tund

kukub talvetaevast lund.

Tali vaiba maale laotab,

näotu prügi silmist kaotab.

Värsket valget muudkui kallab,

peidab prahi vaiba alla.