Ebamugavaid tõdemusi lageraiete ulatuslikkuse, elurikkuse kadumise ja looduskaitsealade intensiivse raadamise kohta esitatakse vaheldumisi loodusteadlaste arusaamaga sellest, kuidas eestlaste põhiseadusliku ühisvara ehk loodusliku elukeskkonna mingilgi jätkusuutlikul tasemel säilitamiseks hakkavad võimalused otsa saama. Metsamajanduslikust aspektist on arvutuskäik ehk juba ammu tehtud ja töötatakse palehigis selle nimel, et maksimeerida kasu nii kaua, kui veel saab, sest võimalikud kasvu piirid on vähemalt riigimetsas pikka aega tagasi ületatud. Miks muidu on olnud tarvis looduskaitsealade kaitse-eeskirju järjepidevalt lõdvemaks muuta. Kõnekas on adekvaatse poliitilise seisukoha puudujääk. Selle asemel kõnelevad riigiametnikud nõukoguliku mentaliteediga sellest, kuidas inimese ülesanne on loodus enese hüvedele allutada, sest tegemist on ju taastuva ressursiga.