Autoriks Nortali juht Priit Alamäe. Toona IRLi liige.