„Üks oluline erinevus minu ja Kallase kaasuste vahel – kui jätame kõrvale selle, et Kallas on loomulikult riigijuht – on see, et minu puhul mõeldi vähemalt välja koosseis, millele neil võis mingigi loogika järgi jurisdiktsiooni olla. Aga ajada mingite Vene kriminaalkoodeksi paragrahvide järgi taga välisriigi valitsusjuhti, on lihtsalt jõu ja mõjusfääri projitseerimine ning sellisena tõesti murettekitav,“ ütleb Kross.