Ühelt poolt ei saa vestluse pealtkuulamise faktist järeldada, et venelased oleks mingi ülimalt salajase sidekanali lahti muukinud. Mis on hea. Aga teisalt tekib küsimus, kuidas Saksa kõrgemad sõjaväelased võisid üldse olla nii hooletud, usaldades ebakindlat sidekanalit väga tundliku teema arutamiseks. Kas siit võib oletada, et niisugust hooletust on endale lubatud ka varem? Ehk – kas on veel mingeid tundlikke teemasid, mida venelastel on õnnestunud pealt kuulata? Kindlasti jagavad seda muret kõik teised NATO liitlased, sest sedasi võis lekkida ka neisse puutuv info.