Jäälilled kauaks ei jää

ehtima aknaklaasi.

Varsti on sulanud lumi ja jää.

Kevadelilled siis torkame vaasi.