Kuigi hariduse tähtsus on iseenesestmõistetav, ei ole meil pedagoogikeskseid filme kuigi palju. Ilmselt on selle põhjuseks elukutse staatilisus ja vähene atraktiivsus. Mõnevõrra kompenseerib filmide arvu vähesust õpetajate arvukus nendes. Ainuüksi „Indrekus“ on neid vähemalt kaheksa, „Klassis“ viis.