Varem oli selline tunne kohtutes sageli tajutav – advokaadid rääkisid sellest. Ka süüdimõistvaid otsuseid tundus rohkem. Täna ei saa enam kuidagi eeldada, et kohtunik teeb täpselt seda, mida prokuratuur tuleb temalt taotlema. Kohtunikud on väga iseseisvalt mõtlevad inimesed.