„Inglise keeles on selline väljend nagu korporatiivspionaaž,“ tutvustab loo autor Matthias Kalev toimunut.

Eksklusiivsetest heliklippidest on kuulda, kuidas Mati Einmanni abiline jälitustegevuses spekuleerib selle üle, ega keegi neid pealtkuulamises ei kahtlusta. Omavahelises vestluses kasutavad nad lutikast rääkides vaid asesõnu nagu „see“ ja „ta“.

Aga politsei ei tea veel – või ei ütle – missuguste pealtkuulamisseadmetega tegu oli. On teada, et neid oli kaks, ja helifailid olid salvestatud väga organiseeritult. Einmanni abiline tegi mõnest failist ka kirjaliku kokkuvõtte.

„Kui keegi kuulab igat sinu sammu pealt, saab ta sinu kohta päris palju teada,“ räägib loo autor. Kui Sander Kilk politseilt teada sai, et Einmann on teda aastaid pealt kuulanud, hakkasid talle meenuma mõned kummalised jutuajamised, millest ilmnes, et Einmann teadis tema eraelust rohkem, kui ta jaganud oli. Või vähemasti – teadlikult jaganud oli.

Täiendus: pärast podcast’i salvestamist sai Ekspress prokuratuurist täpsustava info. Kui podcast’is rääkisime, et Einmanni esialgu ei kahtlustatud ebaseaduslikus jälitustegevuses, siis prokuratuur täpsustas, et Einmanni siiski kahtlustati kohe algselt lisaks omastamisele ka eraviisilises jälitustegevuses.