Juuniküüditamine 1941 ja märtsiküüditamine 1949 on rahva mälus kui ühed koletumad punavõimu kuriteod Eestis. Jääb sügavalt mõistetamatuks, miks eestlaste seas on ikka veel neid, kellele see korda ei lähe või kel puudub tahe neid kannatusi mõista. Mille muuga on seletatav küüditajate avalik kaitsmine ja kogunisti austamine.