Sõnade tähendusi ei saa ülalt alla suunata, tähendused kujunevad keele loomuliku arengu käigus. ÕS on püüdnud inimesi suunata eelistama mõningaid väljendeid, mõningaid vältima. Näiteks ütleb viimane ÕS, et väljend „ette valmistama“ ei tähenda „välja õpetamist“. Ja nii edasi. Mõne tähenduse soovitamine või mittesoovitamine võib jääda tagantjärele arusaamatuks. Uue ÕSiga püüame seda suhtumist muuta.