Kui on mõnest lihtsast numbrist

juba moodustunud parv,

siis ei ole juttu numbrist,

nüüd on nendest saanud arv.

Aga kui on palju arve,

see võib olla juba arve.

Kui on väga palju arve,

see võib olla jube arve.

Arve meele mõruks muudab.

Näed siis, mida number suudab.